Select your language

Proje Danışmanlığı ve Mühendislik

Müşterilerimizin proses ve yerleşim konusundaki talepleri doğrultusunda sürekli bilgi alışverişi içinde tüm proje süreci tasarlanır. Bu süreç, hammaddenin tesise girişinden hazır ürünün paketlenip araçlara yüklenmesine kadar olan bölümü içerir. Optimum seviyede arazi ve bina yerleşimi yapılır. Tüm proses, makineler ve sistemler yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu olarak tasarlanır. 

Düşük işletme maliyeti ile kaliteli ürün elde etmek için önem verdiğimiz hususlar;

  • Üretilecek ürünün hammaddesi ve ürün rasyonu
  • Kullanılacak ürünlerin yapısına göre prosesler arası dağıtımın iyi derecede sağlanması
  • Optimum enerji maliyetleri
  • Akıllı ve iş sağlığını ön planda tutan takip edilebilir, yüksek performanslı otomasyon.

Bilgi birikimimiz ve tecrübemizle şirketimiz, yeni kurulacak tesis ve fabrikaların yanı sıra çalışan mevcut işletmelerin teknolojilerini de günümüze uygun olarak şekillendirir, çalışma maliyetlerini minimum seviyede tutacak çözümler sunar.