Select your language

Etik

KAVİAS A.Ş. tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Uzun bir geçmişe sahip olan çalışma hayatımızdaki politikalarımız ve değerlerimiz yazılı hale getirilerek İş Etiği İlkelerimiz altında toplanmıştır. Tüm paydaş ilişkilerimize yansıyacak bir davranış modeli getirmeyi amaçlayan İş Etiği İlkelerimiz, işimizin her alanında bizlere yol gösterici bir rehber olacaktır.

Etik değerler toplumsal düzeni kazanabilmek için hizmeti yapanların dikkat etmesi gereken ilkelerdir.

 • Önceliği insana vermek,
 • Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmak,
 • Güvenilir olmak,
 • Stratejik ve uzun vadeli düşünmek,
 • Ekip ruhu ile hareket etmek,
 • Dürüst olmak,
 • Şeffaf olmak,
 • Esnek hareket edebilmek,
 • Sorumluluk sahibi olmak,
 • Parasal anlamda başkalarına bağımlı hale gelebilecek ilişkiler içerisine girmemek,
 • Tutarlı olmak,
 • Kaliteyi ön planda tutmak,
 • Müşteride değer yaratmak.