Select your language

Kurumsal Kimlik

“KAVİ “ kelimesi Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kökeni arapça dilinden gelmektedir. Güçlü olmak anlamındaki "k-v-y" kökünden türeyen “ KAVİ ” kelimesi sözlükte ; güçlü, kuvvetli , sağlam, inanılır , zengin ve varlıklı. demektir. “

Şirket ünvanımızı , üzerinde titizlikle çalışarak, düşünerek ve uzun uğraşlar vererek belirledik. Yukarıda yazılan özelliklerin, benliğimizi yansıttığına inanarak “ KAVİ ” isminde karar kıldık. Ve A.Ş. ile birleştirerek “ KAVİ A.Ş. ” = “ KAVİAS ” olarak belirledik.

“Türkler dünyanın en cesur, en asil, en kavi bir milleti idi.”

Ömer Seyfettin